Akce

Tábory

Jako odměna za celoroční činnost je v letních měsících pravidelně pořádán tábor pro děti a mládež. První z táborů se uskutečnil na faře v Cizkrajově v roce 2007 pod vedením otce Siarda, který tak založil novou tradici.

Tábory se uskutečňovaly na farách v okolí Nové Říše, ale později jsme se vydali i dál. Cizkrajov u Slavonic byl naším cílem už třikrát (v letech 2007, 2011 a 2014), Mrákotín nedaleko Telče (v roce 2008 a 2012), fara v Opatově u Předína (v roce 2009 a 2013), fara v Nové Cerekvi (v roce 2010), dokonce čtyřikrát jsme se podívali do Štítar nedaleko Vranova nad Dyjí (2015, 2016, 2017, 2018). S jednoletou (2020) výjimkou na faře ve Staré Říši jsme zbylé tábory (2019, 2021, 2022) strávili v tábořišti Havlišův mlýn v Jindřichovicích. Nyní je naším táborovým útočištěm Rekreační středisko Jitřenka nedaleko Poličky (okr. Svitavy). 

Za ty roky jsme vystřídali v táborech spoustu témat. Některé byly zaměřeny církevně, jiné zase trochu jinak. Ale vždy to byly tábory farní a vedené v křesťanském duchu. Na každém táboře byla sloužena mše svatá (alespoň jednou za tábor, za stálé účasti kněze i každý den) za účastníky tábora a jejich úmysly. Modlitby máme ráno a večer a vždy před jídlem. Po polední pauze je témátko - povídání o různých křesťanských tématech.

Ovšem není podmínkou, aby dítě bylo pokřtěné ani není vyžadováno, aby chodilo do kostela nebo do náboženství. Je třeba jen počítat s tou skutečností, že tábor je vedený jako křesťanský a že se modlíme a chodíme na mše.

Tábor 2024

Letošní tábor se bude konat opět v Rekreačním středisku Jitřenka (nedaleko Poličky, okr. Svitavy) v termínu od 8. do 15. srpna 2024.

Cena za jednoho účastníka bude max. 2000,- Kč. Avšak sháníme usilovně sponzorské dary, abychom mohli částku za tábor co nejvíce snížit. 

Přihlášky ke stažení a další důležité informace jsou zde:

VELIKOSTI TRIČEK

Dětská trička

Dospělá trička