Schola

Na váš slavný den

Milí snoubenci,

gratulujeme vám k rozhodnutí uzavřít sňatek. Při svatebním obřadu není nic důležitějšího než váš vzájemný slib a odevzdání se sobě navzájem před zraky Boha a jeho církve. A všichni členové tohoto společenství spolu s vámi mají radost a je to při svatbě vidět, jak se všichni usmívají. A když někdo brečí, je to štěstím.

Hudební doprovod sice není nutností při obřadu, ale je oslavou Boha, v níž je možné chválit a děkovat Bohu za jím udělené dary. Naše schola je vždy ráda, když může hrát na svatbě a přispět tak ke krásnému a důstojnému průběhu svatební mše svaté.

Na této stránce vám chceme dát k dispozici seznam písniček i s odkazy na YouTube, abyste si mohli v klidu vybrat, jaké písničky byste si přáli. Většina nahrávek nepatří nám, jsou to cizí scholy, uskupení nebo sólisté. Postupně je budeme vyměňovat za svoje, abyste taky věděli, jak vůbec zpíváme a hrajeme.

Pokud zde nenaleznete nějakou píseň, která by se vám líbila, kontaktujte vedoucího scholy. Nezapomínejte přitom, prosím na to, že i hudba v kostele má svá určitá pravidla a doporučení. Ne vše je v liturgickém prostoru vhodné zpívat a hrát. Nechte si poradit od zkušených a informovaných členů scholy.

Těšíme se na shledání s vámi.


ÚVOD

Na příchod všech svatebčanů doporučujeme domluvit si svatební pochod. Alespoň je to "tradicí". Může to být například tento nebo i jiný. Vše záleží na domluvě.


ÚVOD MŠE SVATÉ/OBŘADU

 • Pánu ať zní píseň chval
 • Kde se křesťané
 • Právě teď je chválit Pána čas

PŘED EVANGELIEM

 • Ó Pane, otevři mé rty
 • Naplňuj mne Duchem
 • Žalm 42 (Jako laň dychtí...)

K PŘINÁŠENÍ DARŮ

 • Dar z Tvých darů
 • Přijmi, Pane
 • Požehnaný jsi Bože
 • Eucharistia
 • Neseme, Pane, chléb a víno

K PŘIJÍMÁNÍ

 • Ať požehnán je Bůh
 • Zde jsem
 • Oslavujme Hospodina

BĚHEM PODEPISOVÁNÍ A GRATULACÍ

 • Zář tváře Tvé
 • Ó Pane náš