Víkendovky

Jarní

Jaro 2013

Letošní jarní víkendovka byla o víkendu slavnosti Ducha svatého. Program si vzala na starosti Verča a tématem byly egyptské rány.

Prošly jsme je všechny - žáby, muchy, vředy, krupobití, krev, kobylky, komáři, tma, mor i pobitíá prvorozených.

I přes všechny tyto rány seslané na Egypt se nikomu nestalo nic vážného, ani jsme doslova nepobili prvorozené.

Jaro 2014

Již po několikáté jsme se v pátek všichni sešli v novoříšském klášteře, abychom společně strávili krásný víkend. Tentokrát nebylo téma vůbec známé, společně jsme bojovali, abychom získali indície, které nás k tématu víkendovky měly dostat. Člověk se musel mít celou dobu na pozoru, protože i taková módní přehlídka bílého oděvu mohla mít skrytý význam při hledání tématu. Při nedělní pokladovce bylo na čase se rozhodnout, jaké téma je to správné a vydat se tou správnou cestou na rozcestí. Správné cesty byly 2, takže nebyl problém najít správnou cestu k pokladu. Tématem byli čerstvě svatořečení papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II.

Děkuji hlavně Lidušce za pomoc při sestavování programu.

Jirka.

Jaro 2015

Nápad na téma této víkendovky se zrodil pohledem do knihovničky a spatřením celosvětově proslulé Guinnessovy knihy rekordů. Děti se po celý víkend setkávaly s nejrůznějšími rekordy a některé z nich měli za úkol překonat. Jako například pití tekutiny brčkem nebo rychlostlaní postele, včetně povlečení peřin a polštářů. V noční hře pak měli za úkol ukradnout co nejvíce diamantů a tak překonat rekord. V neděli ráno, dříve než se děti vydali hledat poklad, tipovali některé rekordy a dozvěděli se tak spoustu nových informací.