Akce

Celoroční aktivity

Schola
Při klášteře a kostele v Nové Říši funguje schola dětí a mládeže, která hraje při mších svatých v neděli v 11h a při jiných příležitostech (svatby, jiná setkání, Noc kostelů apod.).
Schola hraje pravidelně na nedělní mši vždy jednou za 14 dní.
Schola trénuje v klášteře vždy po společné domluvě - buď v sobotu večer, nebo v neděli dopoledne přede mší. Termíny zkoušek se objevují v kalendáři.
Neváhejte mezi nás přijít, ať už zpívat, nebo hrát na nějaký hudební nástroj.

Ministranti
Při kostele v Nové Říši se scházejí ministranti k výpomoci při bohoslužbě, ale také k pravidelným schůzkám. Na nich se dozvídají stále nové a nové informace o službě ministranta.
Schůzky nejsou jen o učení, ale i o pohybových aktivitách, nějakém tom sportu apod.
Termíny schůzek jsou vždy aktualizovány v našem kalendáři.

Děti víry
Pravidelné setkávání dětí prvního stupně ZŠ nad tématy víry a nedělního evangelia.
Termíny setkání jsou aktualizovány v našem kalendáři.