Spolek

Spolek

Spolek LIFT, z.s. vznikl především z nových možností a příležitostí při organizování akcí a aktivit pro děti a mládež. A to především v získávání finančních prostředků pro naši službu. 

Spolek vznikl 9. února 2023 setkáním zakládajících členů a schválením stanov. Po několika pokusech o zápis spolku u Krajského soudu v Brně se nám to definitivně podařilo 22. dubna 2023 zapsáním do spolkového rejstříku.

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy či státní příslušnosti.

Člen má právo se účastnit zasedání rady spolku, být informován o všech základních otázkách činnosti spolku, může být (je-li mu více jak 18 let) volen a jmenován do všech orgánů spolku, může se podílet na práci spolku.

Člen má povinnost svou činností napomáhat realizovat cíle spolku, dodržovat stanovy, dbát, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno spolku a platit členské příspěvky, které umožní spolku uskutečňovat svou základní činnost.


Možná se nyní zeptáte: Je nutné být členem spolku, abych mohl jet na tábor/víkendovku, nebo aby na tyto akce mohlo jet moje dítě?
Jediná správná odpověď je: NE! Členství je dobrovolné a na tábor a víkendovky bereme všechny a určitě nebude účast vázána na členství ve spolku. Členstvím však můžete podpořit veškeré naše akce a zároveň také čerpat určité výhody. Jednou z nich je, pokud bude nějaká akce kapacitně omezena, že přednost budou mít členové spolku.


Přihláška do spolku

Každý, kdo se chce stát členem, musí vyplnit přihlášku (zde). Předtím je dobré si přečíst stanovy spolku.

Přijetí do spolku radou

Rada spolku při nejbližším jednání přihlášku projedná a nebudou-li závažné důvody k nepřijetí, bude členství potvrzeno.

Potvrzení a platba 

Členství je platné od potvrzení, čerpání výhod členství je až po zaplacení členských příspěvků na účet spolku.

Správa členské karty

Pokud jste v přihlášce zaškrtli možnost zřízení účtu na pohodlne.info bude vám vytvořen profil, kde můžete spravovat své osobní údaje nebo údaje o svém členství ve spolku vč. přímého přihlašování na různé akce.

Čerpání výhod členství

Člen má právo na čerpání veškerých výhod, které členství ve spolku přináší. O nich se dozvíte níže.

Ukončení členství

Pokud člen chce ukončit členství, může tak učinit písemným oznámením. Členství může být ukončeno, neplní-li si člen své povinnosti.

Členské příspěvky (rok 2024)

Děti do 15 let

Děti do 5 let (vč.) jsou od členských příspěvků osvobozeny.

100 Kč

Mládež ve věku 15 - 26 let

Mládež, studenti i nestudující.

200 Kč

Dospělí nad 26 let

Mohou být členy spolku i když akce a aktivity nejsou primárně pro ně určeny, ale mohou tak spolek podpořit.

500 Kč

Členské příspěvky se hradí poprvé ihned po přijetí osoby za člena. Poté bude vždy k začátku nového roku vyzván k zaplacení členského příspěvku podle rozhodnutí rady o výši členských příspěvků pro daný rok.

Členské příspěvky se platí na účet spolku 2102545641/2010, v hotovosti u předsedy spolku nebo jednatele spolku.

Přihláška do spolku

Výhody členství ve spolku

Být členem znamená být lépe informován a propojen s celou skupinou lidí, kteří mají stejný zájem a pohled na věc. 

Díky tomu, že budete členy, můžete na vybrané akce mít menší účastnický příspěvek a v případě akce s omezenou kapacitou budeme upřednostňovat členy spolku. 

Zároveň členové, pokud se zaregistrují na našich nových webových stránkách, dostanou plný přístup do fotogalerie a budete si moci prohlížet všechny fotky ze všech akcí.

A do budoucna se určitě můžete těšit na mnohé jiné formy podpory a malá překvapení, dárečky a reprezentační předměty, které z dílny našeho spolku budeme vždy v první řadě distribuovat mezi své členy. 

Stanovy spolku